Przeskocz menu

Strefa użytkowników 

Projekty zrealizowane

LfC jako małe przedsiębiorstwo nie może pozwolić sobie na inwestowanie w wyroby "nietrafione" ekonomicznie i społecznie. Dlatego skuteczność podejmowanych tematów prac badawczych kończących się wdrożeniem wynosi około 93 proc. Przez ostatnie lata firma dopracowała się własnych skutecznych procedur/metod postępowania w opracowywaniu i wdrażaniu nowych systemów do leczenia kręgosłupa, kompleksowo obejmujących: typoszereg wymiarowy implantów, zestaw kompatybilnych narzędzi chirurgicznych, zestaw procedur bazowych oraz system szkolno-treningowy dla chirurgów i personelu medycznego. Procedury podobne z sukcesem były też wykorzystywane w realizowanych przy współpracy KBN/MNiSW projektach celowych:

  • pt. "DERO: uniwersalny system korekcyjno-stabilizacyjny leczenia operacyjnego kręgosłupa" nr 8 8633 94 C/1638 (nr umowy 971/C.S5-8/94) w latach 1994-1997, jest obecnie stosowany w kilkudziesięciu ośrodkach medycznych w całej Polsce; wykonano ok. 1,7  2 tys. operacji;
  • pt. "Metody wspomagania leczenia implantami DERO kręgosłupa szyjnego z dostępów operacyjnych przedniego i tylnego" nr 10 T11 022 2000 C/5312 – uzyskiwane efekty wskazują na przydatność prac badawczo-rozwojowych, które w szerokim zakresie zaistniały w praktyce produkcyjnej i medyczno-klinicznej; dzisiaj dzięki między innymi tym projektom mówi się o "polskiej szkole spondylochirurgii"; wykonano ok. 370 operacji;
  • pt. "Nowej generacji stabilizator bikortykalny do- i międzytrzonowy do leczenia chirurgicznego kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego" nr 6 P05 2004 C/06417 (umowa została zakończona dnia 31.10.2005 r.), który zakończył się sukcesem i znajduje zastosowanie w coraz to większej liczbie krajowych i zagranicznych ośrodków medycznych; wykonano ok. 4045 operacji.

Kontakt z nami

LfC Sp. z o.o.
PL 65-364 Zielona Góra
ul. Kożuchowska 41
tel. +48 (0)68 321-92-00
e-mail: lfc@lfc.com.pl
Nota prawna