Przeskocz menu

Strefa użytkowników 

Projekty w trakcie realizacji

 •  Autorski projekt LfC "Zdrowie poprzez Ruch". Ulotka informacyjna (pdf)
 • Projekt celowy: pt. "Małoinwazyjna metoda stabilizacji międzywyrostkowej do leczenia dysfunkcji kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego" nr 6 ZR9 2006C/06748, 2006 – 2008r.
 • Projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – obecnie firma zabiega o pozyskanie dodatkowych środków na badania i rozszerzenie kręgu partnerów naukowych, w tym zagranicznych. Jest ze swoim projektem badawczym, jedną z dwóch firm, na liście indykatywnej przedsięwzięć zaakceptowanych wstępnie przez Radę Ministrów do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 1.4/4.1).
 • Projekt przeznaczony do realizacji w ramach Inicjatywy Technologicznej I.
 • Projekt pilotażowy realizowany w ramach Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji Utworzenie klastra "Zdrowie poprzez ruch" – Centrum Bio-Tech Med., który jest wpisany w:

  Cel strategiczny 3- Wspieranie przedsiębiorczości i aktywności innowacyjnej firm.
  Cel główny 3.3- Wspieranie działań w zakresie unowocześniania produktów i technologii.
  Cel operacyjny 3.3.3.- wspieranie tworzenia klastrów opartych na wiedzy w sektorze wysokich technologii.

Kontakt z nami

LfC Sp. z o.o.
PL 65-364 Zielona Góra
ul. Kożuchowska 41
tel. +48 (0)68 321-92-00
e-mail: lfc@lfc.com.pl
Nota prawna