Przeskocz menu

Strefa użytkowników 


initech
Informacje zapytania

Tytuł projektu:
"Innowacyjna technologia chirurgiczna z urządzeniem implantowanym (IP) rozszerzająca efektywne leczenie kręgosłupa degeneracyjnego – badania modelowe"

Projekt to ważny etap badawczy szerszego przedsięwzięcia prowadzącego do wdrożenia w praktyce produkcyjnej I medycznej innowacyjnej technologii chirurgicznej (TMCh) z urządzeniem implantowym IIVbF (Inter Intra Vertabral body Fusion). Proponowana idea TMCh dotyczy połączenia dwóch niezależnych dotąd procedur chirurgicznych vertebro-/kyfoplastyki i stabilizacji międzytrzonowej, co umożliwi rozszerzenie leczenia dysfunkcji-bólu elementów segmentu ruchowego kręgosłupa degeneracyjnego, wykluczającymi chorego z normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zakres prac badawczych objętych projektem jest interdyscyplinarny. Zawiązanie się Konsorcjum (j. nauk i 3 przedsiębiorstwa) pozwoli na efektywne wytworzenie na drodze poznawczej nowej wiedzy m.in. bioinż., bio-fiz-chem., inż. komórkowej, spondylochirurgii w osiągnięciu docelowo zakładanego celu wdrożenia w przemyśle i praktyce klinicznej.


Kontakt z nami

LfC Sp. z o.o.
PL 65-364 Zielona Góra
ul. Kożuchowska 41
tel. +48 (0)68 321-92-00
e-mail: lfc@lfc.com.pl
Nota prawna