Przeskocz menu

Strefa użytkowników 


Prezes LfC

Lechosław Franciszek Ciupik

Telefon:   +48 (0) 68 3219200 

 

 

 

 

 

 

 

 

Założyciel firmy LfC oraz główny twórca innowacyjnego i unikatowego w skali światowej Systemu Kręgosłupowego DERO wspierającego leczenie dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka. Od ponad 30 lat jest związany z branżą bioinżynieryjną. Po uzyskaniu w 1977 roku tytułu doktora nauk technicznych, odbył staże naukowe w Japonii, USA i Niemczech. Pracując za granicą jako visiting profesor na polu badawczo-rozwojowym w najznakomitszych instytutach uniwersyteckich USA i Japonii, jak również jako nauczyciel akademicki, zdobył ogromne doświadczenie w zakresie eksperymentalno-wdrożeniowym, a także dydaktyczno-naukowym. Od niemal 20 lat zarządza firmą szczególnie poświęcając się życiowej pasji - inspirowaniu działalności badawczo-rozwojowej w zakresie bioinżynierii medycznej i wspomaganiu chirurgii zwłaszcza kręgosłupa.

Członek wielu krajowych towarzystw naukowych i zawodowych, w tym Sekcji Biomechaniki Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, oraz zagranicznych: International Cold Forging Group, American Society for Testing and Materials, Japan Society for Technology of Plasticity, Spine Society of Europe. Inicjator i współzałożyciel Stowarzyszenia Studiów i Leczenia Kręgosłupa (dawniej Stowarzyszenia Polska Grupa DERO), skupiającego najwybitniejszych ekspertów z dziedziny bio-techniki i medycyny z kraju i zagranicy.

Autor i współautor ponad 200 publikacji i referatów, w tym publikacji książkowych, skryptów, dwóch monografii oraz współtwórca szeregu wynalazków–patentów krajowych i zagranicznych, głównie dotyczących nowoczesnych wyrobów i metod dla chirurgii kręgosłupa.

Działalnością naukową i popularyzacyjną w znacznym stopniu przyczynił się do wyniesienia na wyższy poziom polskiej spondyloimplantologii i wprowadzenia polskiej bioinżynierii związanej z chirurgią kręgosłupa na sale operacyjne Europy, USA i innych krajów Świata. Główny twórca oryginalnej małoinwazyjnej metody stabilizacji międzywyrostkowej kręgosłupa lędźwiowego inSWing/DERO obejmującej patent na unikatowy samoblokujący się podczas wszczepiania implant - znany w Świecie pod nazwą „inSWing” (know-how i patent sprzedany do USA). Laureat regionalnych i krajowych nagród, w tym Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Wicemistrza Techniki, i wielu innych.

- Wykaz osiągnięć w pracy naukowo - badawczej

- Laudacja poświęcona osobie prezesa firmy LfC, pana Lechosława F. Ciupika


Kontakt z nami

LfC Sp. z o.o.
PL 65-364 Zielona Góra
ul. Kożuchowska 41
tel. +48 (0)68 321-92-00
e-mail: lfc@lfc.com.pl
Nota prawna