Przeskocz menu

Strefa użytkowników 


19.10.2015 r.

Znaczący głos LfC podczas konferencji „Tytan i jego stopy - 2015”; zastosowanie tytanu w implantologii kręgosłupowej

Firma LfC od lat stosuje stopy tytanu w tworzeniu innowacyjnych implantów kręgosłupowych. Zaawansowane prace badawczo-rozwojowe oraz z wielkim powodzeniem wdrażane w praktyce klinicznej na całym świecie technologie medyczne LfC są najlepszą weryfikacją korzyści materiałów implantacyjnych. Wieloletnie doświadczenia LfC w tym zakresie stanowiły cenny wkład w program naukowy tegorocznej konferencji „Tytan i jego stopy - 2015”, która odbyła się w dniach 11-14 października 2015r. w Zawierciu.XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tytan i jego stopy - 2015” współorganizowana przez Politechnikę Częstochowską zgromadziła grono ekspertów materiałowych. Wysoki poziom naukowy pozwolił na głęboką wymianę między grupami zainteresowanych uczestników. Duże wrażenie zrobiła także sprawność organizacyjna w przygotowaniu i realizacji tak ważnej konferencji, co było możliwe dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu Komitetu Organizacyjnego pod przewodnictwem prof. Janiny Adamus i prof. Piotra Lackiego. Tegoroczna konferencja została uświetniona uroczystościami związanymi z Jubileuszem 55-lecia działalności naukowej prof. Moniki Gierzyńskiej-Dolnej.

Bogaty program naukowy objął zarówno prezentację najnowszych osiągnięć badawczych w zakresie wytwarzania i obróbki tytanu jak i jego zastosowaniu w wielu gałęziach przemysłu m.in. w przemyśle chemicznym, lotniczym, okrętowym, budowlanym i przede wszystkim w medycynie.

Podczas II sesji naukowej pt. „Aplikacje tytanu m.in. w przemyśle chemicznym, lotniczym, okrętowym, budowlanym i medycynie” LfC w dwóch wystąpieniach zaprezentowała swoje dokonania w zakresie zastosowania tego materiału w tworzeniu innowacyjnych technologii medycznych dla chirurgicznego leczenia kręgosłupa.

Pierwszy referat pt.

„Zastosowanie technologii przyrostowej do wytwarzania implantów Ti6Al4V 3D-Frame poprawia efektywność leczenia kręgosłupa”

został wygłoszony przez prezesa LfC Lechosława F. Ciupika. Prelegent, w imieniu eksperckiego zespołu autorów m.in. prof. Jacka Sterny z SGGW, przedstawił rozwój technologii wytwarzania implantów kręgosłupowych i jej najnowsze osiągnięcia. Duże wrażenie na uczestnikach konferencji zrobiły możliwości prezentowanej rodziny implantów 3D-Frame, które przyspieszając zjawisko zrostu kostnego w znaczący sposób zwiększają efektywność leczenia schorzeń kręgosłupa.


Pozytywnie przyjęta prezentacja prezesa LfC Lechosława F. Ciupika dotycząca najnowszych technologii wytwarzania implantów kręgosłupowych 3D-Frame

Drugie wystąpienie pt.

„Przewagi i ograniczenia w zastosowaniach Ti6Al4V na implanty kręgosłupa”

w wykonaniu Agnieszki Kierzkowskiej dotyczyło podsumowania korzyści, jakie zapewnia tytan stosowany w implantologii kręgosłupowej. Prezentowane zagadnienia były również efektem międzyośrodkowej współpracy firmy LfC z ekspertami-chirurgami m.in. z dr Jerzym Pieniążkiem i dr Anną Dobkiewicz z Bytomia.


Oba wystąpienia LfC wzbudziły zainteresowanie i pozytywny odbiór wśród ekspertów zgromadzonych na konferencji

Aktywny udział przedstawicieli LfC w sesji naukowej był zauważony i bardzo pozytywnie komentowany. Specyfika działalności badawczo-rozwojowej LfC w dziedzinie medycyny oraz wykorzystywanie najnowszych technologii w praktyce medycznej zrobiła duże wrażenie na gronie inżynierów. Firma miała możliwość weryfikacji obranych kierunków rozwoju i wymiany doświadczeń w gronie wybitnych specjalistów. LfC po raz kolejny potwierdziła, że jej zaawansowana multidyscyplinarna działalność jest doceniana w różnych kręgach nauki i przemysłu.

W wystąpieniu L. C. podkreślił znaczący postęp w prezentowanej przez uczestników wiedzy rozwojowej i dążność w poszukiwaniu aplikacji; … „to rokuje dobrze na przyszłość polskiej gospodarki”.

Powrót


Kontakt z nami

LfC Sp. z o.o.
PL 65-364 Zielona Góra
ul. Kożuchowska 41
tel. +48 (0)68 321-92-00
e-mail: lfc@lfc.com.pl
Nota prawna